Posredovanje pri kupnji nekretnine

Potencijalni kupac se najčešće javlja na naš objavljeni oglas ili putem preporuke. Osim za traženu nekretninu, kupcu pripremimo nekoliko sličnih nekretnina i ponudimo ih za obilazak.

Za svaku nekretninu prezentiramo postojeću dokumentaciju kao i uslugu koju nudimo našim kupcima a koja se odnosi na slijedeće:
- priprema predugovora i ugovora o kupoprodaji, od naših stalnih suradnika ovlaštenih odvjetničkih ureda
- suradnja sa bankom koja je kreditor kupca ukoliko je predmetna nekretnina zalog za kupnju,
- organizacija potpisa solemnizcije ugovora o kreditu kod javnog bilježnika
- predaja ugovora o kreditu na zemljišne knjige i upis založnog prava te podizanje Rješenja i vlasničkog lista sa upisanom hipotekom,
- nakon isplate predajemo dokumentaciju u zemljišne knjige za upis prava vlasništva kupca,
- upućujemo kupca na ispunjavanje porezne prijave te odlazak s kupcem u poreznu upravu na predaju iste,
- provjera svih dotada plaćenih režija, te prebacivanje režija sa imena prodavatelja na ime kupca.

Ukoliko se kupac odluči za naše usluge u cijelosti posrednička naknada iznosi 1,5-2,0% + PDV od ukupne kupoprodajne cijene.